RSS

Translate: English

Imate problem sa prikazom ovog newslettera? Pogledajte ga u web pregledniku.

Slanje SMS poruka putem voipBONa je vrlo povoljno, također Vam omogućuje slanje poruka na više mobilnih brojeva te mogućnost da odlučite kada želite da poruke budu poslane.
Da biste mogli koristiti uslugu SMS-a, a uz to i povoljno VoIP telefoniranje, prijavite se besplatno na adresi:  www.voipbon.com/prijavi-se.

Korist i prednost SMS Marketinga:

 • SMS omogućava rast prodaje
  SMS marketing je idealan za korisnike svih vrsta koji žele promovirati proizvode ili usluge, pružiti poticaj za kupnju, te povećati brigu o svojim kupcima.
 • Čitljivost
  Čak 94% ljudi pročita poruku koju su primili.
 • SMS korisnici
  Budući da danas gotovo svi imaju mobitele, SMS poruke su savršen način da obavijestite suradnike o važnim promjenama u najkraćem vremenskom roku.
 • Pošaljite SMS na više primatelja
  Na jednostavan način možete poslati jedan SMS na više primatelja čime si olakšavate posao, a svaki primatelj će dobiti poruku sa prikazom pošiljatelja (naziv firme ili broj telefona) .
 • Brzina
  SMS poruke su primljene gotovo odmah, što je idealno rješenje za pravovremenu distribuciju informacija.
 • Raspon korištenja
  Mobilni marketing može se koristiti za širok spektar namjene: najava novih proizvoda, jednodnevne akcije, otvorenje novog prodajnog mjesta, posebna događanja … itd.
 • Izravna komunikacija
  Mobilni marketing omogućava izravan kontakt sa krajnjim korisnikom


Prednosti SMS servisa:

 • Cijena od  25 lipa po poruci -SMS tarife
 • Omogućen istovremeni pristup velikom broju korisnika
 • Brz, neposredan i siguran prijenos marketinške poruke
 • „One-to-one“ odnos sa krajnjim korisnikom
 • Dobiveno izvješće o isporuci i analiza
 • Dodatan rabat za veće količine
 • Jednostavnost korištenja putem web sučelja – prijava

Za sve dodatne informacije, kontaktirajte na nas dole navedene brojeve telefona ili E-mail.

Info Progres d.o.o. – Tel: +385 (0)1 8000 023 – Fax: +385 (0)52 393 057 – OIB: 81665956457
E-mail: info@voipbon.comwww.voipbon.com

Ukoliko ne želite primati obavijesti, molimo pošaljite mail i izbrisati ćemo Vas iz liste.