RSS

Translate: English

Quick SMS – Brzo slanje SMS poruke u 2 klika

SMS Izbornik

Simple SMS – Slanje SMS poruka

Distribution Lists – Distribucijske Liste

Rates – Tarife

History – Arhiva poslanih poruka

SMS sa zadrškom


Tarife VoIP telefoniranja

Opis VoIP tarifa

Call History – Pregled poziva

SIP Devices – Dodavanje SIP računa / uređaja

DID Numbers – DID Brojevi (DID Rates, DID Orders)

Kako unajmiti DID broj?

Destinations – Preusmjeravanje poziva sa DID broja

Renew – Produženje DID broja

Release – Otkaz najma DID broja