RSS

Translate: English

VoipBON omogućuje Vam telefoniranje i slanje SMS-ova prema svim svjetskim destinacijama po vrlo povoljnim tarifama, a prema određenim destinacijama čak i besplatno!

Za sve korisničke račune vrijede sljedeća pravila:

  • Besplatni pozivi sa VoipBON-a na VoipBON 24 sata / 7 dana u tjednu
  • Za sve pozive naplatna jedinica je minuta
  • Cijene su važeće bez obzira gdje se nalazite u trenutku korištenja usluge

Cijene: