RSS

Translate: English

Korištenje VoIP tehnologije i IP telefonije u zadnjih je nekoliko godina sve aktualnija tema, te smo stoga svjedoci njenog naglog i brzog razvoja kako kod poslovnih korisnika tako i kod davatelja usluga javne telefonije odnosno operatera. Predviđa da će se za svega nekoliko godina kompletna telefonija bazirati na komunikacijskoj IP platformi.

Vodeći se tim ciljem,  raste i broj poslovnih komunikacijskih sustava koji se međusobno povezuju VoIP protokolima koristeći pri tome postojeću podatkovnu infrastrukturu.

VoIPBON nudi novi način spajanja IP PBX sustava na javnu mrežu koristeći sve veću prisutnost brzih podatkovnih veza dostupnih na brojnim lokacijama

Što je Sip Trunk?

U telekomunikacijskoj terminologiji pojam “Trunk” označava glavni vod, dok  je SIP (Session Initiation Protocol) protokol za uspostavu i prekid komunikacije.

SIP trunk omogućava logičku vezu između IP PBX sustava i davatelja usluga javne telefonije.

Klasični PBX sustavi također imaju mogućnost SIP Trunkinga korištenjem Gateway uređaja.

Prednosti korištenja Sip Trunkinga:

  • Velike uštede zbog snižavanja troškova pristupa PSTN mreži zamjenom ISDN PRI veza s jednim IP trunkom
  • Korištenje SIP Trunka po kanalu na VoIPBON-u se ne naplaćuje, odnosno plaćaju se samo potrošeni impulsi
  • Niski troškovi implementacije – nisu potrebne nikakve interface kartice (PRA) na strani korisnika budući da se veza odvija putem Interneta.
  • Optimizacija kapaciteta prijenosa upotrebom jednog linka za govor i podatke.
  • Visoka fleksibilnost u korištenju kapaciteta jer se može kupiti željeni broj kanala (moguće i samo 1 kanal)
  • Nema dodatnih investicija u PSTN gateway uređaje i potrebe za dodatnim linijskim karticama ukoliko dođe do povećanja prometa
  • Davatelj usluga IP telefonije odnosno VoIP provider  ne mora biti i vlasnik mrežne infrastrukture preko koje se ta usluga obavlja.
  • Mogućnost jednostavnog proširenja kapaciteta što znači da se broj istovremenih poziva može povećati bez povećanja prijenosnog kapaciteta
  • Sposobnost kreiranja virtualnih lokalnih brojeva na udaljenim lokacijama

Uzevši u obzir trenutnu ekonomsku situaciju u svijetu, te činjenicu da poslovni sustavi koriste sve moguće alate za snižavanje troškova poslovanja, pretpostavka je da će implementacija SIP Trunkinga u postojeće IP centrale postati sve češča potreba i pojava. Naravno, ni klasične analogne centrale nisu izuzete iz tog procesa. Uz ugradnju odgovarajućeg Gatewaya omogućen im je SIP trunk, čime se ostvaruju značajnije uštede te produljuje vijek trajanja uređaja.

Za više informacija kontaktirajte nas na : info@voipbon.com