RSS

Translate: English

Callback usluga je namijenjena korisnicima koji žele uštedjeti, a nemaju internet ili se ne mogu na njega spojiti. Za korištenje usluge potreban je klasičan telefon ili mobitel kojeg je potrebno registrirati na voipBON korisnički račun da bi ga sustav mogao prepoznati. Korisnik poziva određeni pristupni broj (HR: 385 1 641 8901) i prekida vezu, a Callback servis uzvraća poziv te daje zvučni signal (dialtone). Korisnik tada, nakon pozivnog broja 00386 bira željeni inozemni broj.

Opcija Callback ne stvara troškove kod korisničkog fiksnog odnosno mobilnog operatera.

Kako se koristi:

  • Unijeti tel. brojeve

Potrebno je unaprijed registrirati brojeve sa kojih korisnik želi koristiti Callback uslugu.
Unos tel. brojeva U sučelje: VoIP -> Caller ID
U polje Add a New Caller ID, potrebno je upisati broj u E164 formatu (npr: 38552123456) i kliknuti na tipku Save.

  • Nazvati pristupni broj

Pristupni broj: 385 1 641 8901

Korisnik nazove Pristupni broj i prekine liniju, isključivo sa tel. brojeva koji su registrirani u sustavu. Nakon prekida poziva, sustav poziva korisnika natrag na registrirani broj.

  • Povratni poziv

Nakon 10 sec.  servis automatski poziva korisnika na registrirani broj sa kojega je korisnik nazvao. Nakon toga korisnik bira željeni broj (npr: 00386xxxxxx) i uspostavlja vezu.

Naplata poziva kod Callback servisa: