RSS

Translate: English

Tell2tell usluga je koja Vam omogućava da putem našeg web sučelja upišete svoj broj telefona i broj telefona osobe koju želite zvati. VoIPBON potom će pozvati Vaš broj telefona, a nakon toga broj osobe koju želite kontaktirati. Dakle,  brojevi će se povezati automatizmom i omogućiti Vam jednostavno telefoniranje.

Na web sučelju odaberite mogućnost pozivanja klasičnim putem ili opciju tell2tell.