RSS

Vodič za konfiguriranje uređaja

Linksys WIP300

Linksys WIP300 telefon omogućuje kvalitetne VoIP pozive  preko Wireless mreža i high-speed Internet priključka. Spojite se kod kuće, uredu, ili na javnom hotspotu.
Velik LCD zaslon visoke razlučivost uz intuitivno korisničko sučelje omogućuje korisnicima da brzo i jednostavno konfiguriraju telefon  tako da mogu ostvariti VoIP pozive gdje god išli.

KORAK 1

Pritisnite “Power” gumb kako biste uključili uređaj.

KORAK 2

Pritisnite “Menu” gumb

KORAK 3

Navigacijskom tipkom se spustite do “Profile” I kliknite “Select” da uđete u Profile menu.


KORAK 4

Vidjet ćete poruku o stvaranju lozinke. Pritisnite “Navigation” tipku, a zatim pomoću numeričke tipkovnice unesite lozinku. Kad ste završili s unosom lozinke, pritisnite gumb “Navigation”za spremanje.


KORAK 5

Navigacijskom tipkom se spustite do “SIP Account” I kliknite “Select” da uđete u “SIP Account” meni.


KORAK 6

Pritisnite opciju “Option”  a zatim pritisnite “Edit”za uređivanje SIP računa.


KORAK 7

Označite svaku postavku čiju promjenu zahtijeva Vaš davatelj usluga, a zatim pritisnite “Select” za promjenu postavke.


Unesite sljedeće podatke:

PHONE NUMBER Vaš sedmeroznamenkasti virtalni broj

AUTH. PASSWORD Vaša SIP lozinka

SIP DOMAIN sip.voipbon.com

PROXY ADDRESS sip.voipbon.com

CODEC 729a

Da biste promijenili zadani Codec G729a, pomaknite se dolje do Advanced, pritisnite Select, pomaknite se dolje do Codec i pritisnite Select.

KORAK 8

Ako trebate promijeniti postavku koja se ne pojavljuje na “Edit” zaslonu, pomaknite se na “Advanced”, a zatim pritisnite “Select” za ulazak u  napredni izbornik.


KORAK 9

Kada ste završili sa promjenama u naprednim postavkama izbornika pritisnite “Back” dok se ne vratite u izbornik “Profile”.


KORAK 10

Označite “Network Profile” te zatim pritisnite “Select” ulazak u izbornik “Network Profile”.


KORAK 11

Označite mrežni profil koji odgovara vrsti osiguranja koju koristite za svoju bežičnu mrežu. Ako ne koristite nikakvu vrstu zaštite za svoju bežičnu mrežu, označite OPEN.


KORAK 12

Pritisnite “Option” za pristup izborniku “Profile Options”, a zatim pritisnite “Select” za uređivanje profila mreže.


KORAK 13

Označite “Wireless Settings” a zatim pritisnite “Select” za pristup izborniku “Wireless Settings”.


KORAK 14

Označite “ESSID” a zatim pritisnite “Select” za pristup izborniku “ESSID”.


KORAK 15

Označite “Site Survey”, a zatim pritisnite gumb “Navigation” da potražite dostupnu bežičnu mrežu.


KORAK 16

Ako na popisu ne vidite ESSID ime svoje bežične mreže, možda Vaša bežična mreža nije postavljena  da emitira svoje ESSID ime.

Za ručni upis ESSID imena , pritisnite “Back”za povratak na ESSID izbornik, označite “New ESSID”, a zatim pritisnite gumb “Navigation” za uređivanje.

Kad ste završili s unosom ESSID imena, pritisnite gumb “Navigation” za spremanje.


KORAK 17

Telefonirajte!!!!