RSS

Linksys SPA3102
Ispunite sljedeće postavke:

 • Omogući liniju (Line Enable): odaberite Da
 • SIP port: upišite 5060
 • Proxy: upišite sip.voipbon.com
 • Registrirajte se: odaberite ‘Da’
 • Napravite poziv bez Reg (Make Call Without Reg): odaberite ‘Da’
 • Register Expires: upišite 3600
 • Odgovoriti na poziv bez Reg (Ans Call Without Reg): odaberite ‘Ne’
 • Ime(Display name) : Možete upisati ime koje želite, to ime će biti prikazan na zaslonu telefona osobe koju zovete
 • Korisničko ime (User ID): upišite svoje korisničko ime, to ime ćete koristiti za registraciju Vašeg voipBON računa
 • Lozinka(Password): upišite vašu lozinku, ovo je lozinka koju ste koristili za registraciju Vašeg voipBON računa
 • Koristite Auth ID(Use Auth ID): odaberite ‘Ne’

linksysspa3102