RSS

Vodič za konfiguriranje uređaja

Cisco ATA 186/188

Ovaj uređaj je ATA (analogni telefonski adapter) koji Vam omogućuje da spojite vaš POTS (analogni telefonski sustav) telefon na Internet. Zamislite to kao telefonsku utičnicu za VoIP. Ima jedan Ethernet port i dva RJ11 telefonska utora. Uređaj je jednostavan za konfiguriranje. Tvornički je konfiguriran za DHCP. To znači da dobiva IP adresu od DHCP servera automatski.

KORAK1

Podignite slušalicu telefona i pritisnite crveni gumb,

zatim utipkajte: 21 #

te ćete u slušalici čuti koja je IP adresa vašeg uređaja (npr. 192.168.0.100).

KORAK 2

Na računalu otvorite svoj web preglednik  (Explorer, Firefox ili neki drugi) te upišite adresu  :
http://<IP ADDRESS>/dev

(Gdje <IP ADDRESS> zamjenjuje adresa koju ste doznali u prvom koraku.)

KORAK 3

Morate podesiti nekoliko tvornički zadanih postavki:

UID0 :Unesite broj telefona koji ste dobili od VoipBona

PWD0: Unesite lozinku koju ste dobili prilikom registracije za uslugu Vopibon

GkOrProxy: sip.voipbon.com

SIPRegInterval: 3600

SIPRegOn :1

DisplayName: Upišite Vaše ime (koje će biti prikazano prilikom telefoniranja)

KORAK 4

Kliknite na gumb “Apply”

KORAK 5

Telefonirajte!!!