RSS

Translate: English, Italian

VoipBON idealno je rješenje za sve korisnike telefonskih usluga i omogućuje Vam ostvarivanje do čak 90% uštede na telefonskim troškovima.

VoipBON dio je VoIP globalnog servisa koji za prijenos komunikacije koristi internetsku mrežu te time drastično smanjuje telefonske troškove.

VoipBON  idealno je rješenje za naplatu i kontrolu telefonskih poziva. Uz minimalna ulaganja VoipBON malim iznajmljivačima, hotelima, pansionima i turističkim agencijama omogućuje kontrolu naplate poziva, prijavu i odjavu gostiju, ispis poziva po sobama te ispis telefonskih poziva pri odjavljivanju gosta.

Privatnim korisnicima pruža brojne pogodnosti poput primjerice prepaid i postpaid mogućnosti plaćanja.